ACO Self®Krata Trawnikowa wym. 58 x 39 cm

Nowy produkt

Więcej informacji

ACO Self®Krata Trawnikowa

Zalety produktu

 • zapewnia wysoki udział trawy (90%) oraz prawidłowe jej ukorzenienie, dzięki optymalnej wielkości komórek kratki
 • ładny i estetyczny wygląd
 • tworzy powierzchnię trwale przepuszczalną dla wody
 • woda deszczowa przesiąka do gruntu zamiast do kanalizacji deszczowej 
 • oszczędność - nie ma konieczności płacenia podatku od wód deszczowych
 • optymalna waga - tylko 4,5kg/m²
 • łatwy transport
 • prosty i szybki montaż
 • ekologiczna, bardziej estetyczna i lżejsza od tradycyjnej kraty betonowej
 • łatwość recyklingu
 • możliwość ułożenia na powierzchniach przejezdnych dla samochodów osobowych przy nachyleniu nie większym niż 5%

Przeznaczenie i zakres stosowanie wyrobu

Do zastosowania w inżynierii komunikacyjnej:
Kategoria I: nawierzchnie dla stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych, nawierzchnie dla ruchu i jezdni manewrowych (pobocza dróg, osiedlowe drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, dojazdy do biurowców i obiektów produkcyjnych; drogi osiedlowe i place manewrowe wzdłuż bloków mieszkalnych i obiektów przemysłowych).
Kategoria II: nawierzchnie chodników i parkingów dla pojazdów o ciężarze ≤2500 kg (ścieżki i ciągi piesze w parkach [tylko z obsiewem trawą], wjazdy do garaży, stanowiska dla przyczep campingowych, parkingi samochodowe).
Zabezpieczenia i umocnienia: osłona drzew wzdłuż chodników, umacnianie oberży rowów odwadniających, zabezpieczenie skarp przed erozją.

Opis
Wymiary

Nr. kat.
Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]


Krata trawnikowa,  580 390 38 81071