BORNIT BR (Bitumenreiniger) 10 L - do usuwania zabrudzeń bitumicznych Zobacz większe

BORNIT BR (Bitumenreiniger) 10 L - do usuwania zabrudzeń bitumicznych

Nowy produkt

BORNIT BR (Bitumenreiniger)

Właściwości produktu

BORNIT BR (Bitumenreiniger) służy do usuwania zabrudzeń bitumicznych z powierzchni i narzędzi. 

Więcej szczegółów

Więcej informacji


BORNIT BR (BITUMENREINIGER)

Środek czyszczący do bitumu

BORNIT BR (Bitumenreiniger)

Właściwości produktu

BORNIT BR (Bitumenreiniger) służy do usuwania zabrudzeń bitumicznych z powierzchni i narzędzi. 


Przechowywanie

symbole%20odpornosci-03.png 

Dostępne opakowania:

10 litrów, 50 szt./ paleta.png 

1. Specyfikacja produktu

BORNIT Bitumenreiniger służy do usuwania zabrudzeń bitumicznych z powierzchni i narzędzi.

02. Dane produktu w skrócie

Typ Środek służący do czyszczenia powierzchni zabrudzonej bitumem Podstawa Benzyna lakowa Kolor Przeźroczysty Gęstość przy 20°C 0,77 - 0,78 g/cm

3 Konsystencja Ciekła Nanoszenie Za pomocą pędzla Przechowywanie Nie jest wrażliwy na działanie mrozu, w miejscu suchym i chłodnym Składowanie W oryginalnie zamkniętych pojemnikach minimum 6 miesięcy. Trzymać z dala od źródeł zapalnych! Zgodnie z przepisami BHP Zapalny GISBAU kod produktu GG 60 VOC Zawartość < 780g/l 03. Obróbka BORNIT Bitumenreiniger nanieść i po krótkim czasie oddziaływania na zanieczyszczonej. powierzchni wytrzeć. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń czynność tę powtórzyć. BORNIT. Środek czyszczący do bitumu zawiera środek rozpuszczający. W przypadku materiałów wrażliwych na działanie rozpuszczalnika takich jak guma, niektóre tworzywa sztuczne, lakiery itp. Należy wcześniej sprawdzić działanie tego środka.

04. Przyczepność przy kolejnym powlekaniu Powierzchnia włókniny wykazuje bardzo dobrą przyczepność dla wszystkich płynnych uszczelnień.

05. Zużycie Zużycie jest zależne od porowatości podłoża i stopnia zanieczyszczenia. Przechowywanie w miejscu suchym i chłodnym

06. Ochrona zdrowia Chronić produkt przed dziećmi!

07. Ochrona pracy Podczas pracy nie spożywać posiłków, nie pić oraz nie palić papierosów.

08. Ochrona przeciwpożarowa Stosować wyłącznie w pomieszczeniach dostatecznie przewietrzonych. Przestrzegać aktualnej wersji TRGS (zasady Techniczne dla Materiałów Niebezpiecznych) BORNIT® -Bitumenreiniger Środek czyszczący do bitumu Nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych! Zapalne i niebezpieczne dla środowiska tylko w postaci ciekłej, trzymać z dala od źródeł zapalnych. Po ulotnieniu się rozpuszczalnika ze strony produktu występuje żadne niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Warstwa bitumiczna nie jest niebezpieczna dla ludzi jak również dla świata roślinnego i wodnego.